Geo Rocks!

Geo Oss Rocks

Op donderdag 15 juli, 19.45 uur: Geodonateur Henk Jacobs houdt een verhaal over Grindgaten: ‘Waar Rijn & Maas ooit samenstroomden’.

Al ongeveer 3 miljoen jaar voeren deze twee rivieren zand, grind en ander erosiemateriaal aan uit verre berggebieden. De grindgaten in de omgeving van Venlo – maar ook net over de grens in Duitsland – zijn ontstaan door de winning van grind en zand met behulp van baggermolens en zandzuigers. Samen met het grind en zand komen er ook veel zwerfstenen en fossielen naar boven: jaspis, agaten, fossiel hout, zee-egels, schelpen en botten. De lezing gaat over het winningsproces en de vondsten.

Entree niet-leden 2 Euro; aanmelden via info@geo-oss.nl.