Gebruikers banner

Gebruikers
Maatschappelijke gebruikers

Bibliotheek Berghem

Bibliotheek Berghem is een drukbezochte en gezellige bibliotheek en is te vinden op de eerste etage van de Berchplaets. De Bibliotheek is geopend op maandag 13.30-19.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur en op vrijdag van 13.30-17.30 uur.
Er vinden regelmatig leuke activiteiten plaats. Om op de hoogte te blijven van de activiteiten, collectie en andere leuke weetjes, volg de facebookpagina De Bibliotheek Berghem.

Cocaine Anonymous

Cocaine Anonymous is een groep van, door en voor verslaafden die elke vrijdag van 19.30 tot 20.45 uur bij elkaar komt om te herstellen van hun verslaving met als doel clean te blijven.

De Berghse Tafel

De Berghse Tafel is een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Berghem, jong of oud, geboren of nieuw in het dorp. Elke donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur wordt in de Berchplaets aan de Berghse Tafel koffie gedronken. Er wordt bijgepraat, nieuwe vrienden opgedaan en naar elkaar omgekeken. Schuif gerust eens aan.

De Zonnebloem

De Zonnebloem afdeling Berghem

Zonnebloem afd. Berghem wil oudere mensen en mensen met een fysieke beperking die hierdoor in een sociaal isolement dreigen te raken, bereiken middels bezoekwerk en dagactiviteiten.

Dorpsraad

Deze behartigt de belangen van de Bergse gemeenschap in de gemeente Oss. Tijdens de openbare vergaderingen zijn leden van de Bergse gemeenschap van harte welkom.

Niet Aangeboren Hersenletsel

lotgenoten-NAH

Iedere eerste maandag van de maand is er een bijeenkomst van 14.30 tot 16.00 uur voor mensen met NAH. Ook familie en begeleiders zijn welkom om eens deel te nemen en/of een kop koffie te komen drinken.
De deelnemers begrijpen elkaar en hoeven niks uit te leggen want iedereen loopt tegen dezelfde problemen aan en bepalen zelf mee welke onderwerpen besproken worden.
Aanmelden is niet nodig en je betaalt alleen je eigen drankje.

Ons Welzijn

ONS-Welzijn-logo

Ons Welzijn is maatschappelijke dienstverlener en welzijnsorganisatie en staat in de Berchplaets dagelijks klaar voor alle inwoners van Berghem. Heb je vragen die te maken hebben met meedoen, relatie(s) en sociaal contact, met het opgroeien en opvoeden van je kinderen, ondersteuning bij mantelzorg, het leven met een beperking of ziekte, geldzaken of met wonen en hulp thuis? Of wil je vrijwilligerswerk doen of iets organiseren voor je buurt? Dan kun je terecht bij Ons Welzijn in het kantoor meteen rechts van de hoofdingang van de Berchplaets.
Wil je zeker weten dat er iemand is om je te woord te staan, kom dan naar het inloopuur op woensdag van 16 – 17 uur.

Repair Cafe

Een initiatief van Berghemse vrijwilligers die zeggen: weggooien? Mooi niet! Elke derde woensdag van de maand tussen 9.30 en 11.30 uur kunt u samen met vrijwillige reparateurs uw kapotte spullen of kleding in orde maken. Een financiële bijdrage voor de hulp wordt op prijs gesteld.

RijbewijskeuringsArts.nl

Rijbewijskeuringsarts-logo

Bij RijbewijskeuringsArts.nl kunt u terecht voor de goedkoopste keuringen, van rijbewijskeuringen voor 75-plussers tot medische keuringen voor beroepschauffeurs. De Berchplaets is een van de locaties waar u terecht kunt voor uw keuring. Deze worden deskundig en zorgvuldig uitgevoerd door dr. Robert Sadiek. De keuringen verlopen exact volgens de regels van het CBR.

Volksuniversiteit

Volksuniveristeit Oss

Volksuniversiteit Oss is een professionele organisatie die taalcursussen aanbiedt in 15 verschillende talen. Ook geeft Volksuniversiteit Oss cursussen, lezingen en workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, body & mind en ondernemen & digitaal. Ontwikkel jezelf, óók in de Berchplaets in Berghem.

Zorgbelang Brabant|Zeeland

Zorgbelang Brabant

Zorgbelang Brabant|Zeeland ziet dat écht horen werkt. Door de juiste vragen te stellen kunnen we samen de situatie verbeteren. Zorg en welzijn anders organiseren, een zorginnovatie invoeren, een cliëntenraad oprichten of een nieuw pand in gebruik nemen. Het projectbureau van Zorgbelang Brabant|Zeeland is de partij die met de organisatie én met de inbreng van de eindgebruiker (patiënten, cliënten en inwoners) deze vraagstukken aanpakt. Voor individuele ondersteuning kan iedere Brabander terecht bij het Adviespunt Zorgbelang. Onze onafhankelijke clientondersteuners, vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen staan voor je klaar bij vragen over de zorg die je ontvangt vanuit de Wmo of de Wlz, Jeugdhulp of de Wzd. Wij komen op voor de belangen van zorggebruikers en zetten ons samen in voor de kwaliteit van de zorg.