Zorgbelang Brabant|Zeeland

Zorgbelang Brabant

Zorgbelang Brabant|Zeeland ziet dat écht horen werkt. Door de juiste vragen te stellen kunnen we samen de situatie verbeteren. Zorg en welzijn anders organiseren, een zorginnovatie invoeren, een cliëntenraad oprichten of een nieuw pand in gebruik nemen. Het projectbureau van Zorgbelang Brabant|Zeeland is de partij die met de organisatie én met de inbreng van de eindgebruiker (patiënten, cliënten en inwoners) deze vraagstukken aanpakt. Voor individuele ondersteuning kan iedere Brabander terecht bij het Adviespunt Zorgbelang. Onze onafhankelijke clientondersteuners, vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen staan voor je klaar bij vragen over de zorg die je ontvangt vanuit de Wmo of de Wlz, Jeugdhulp of de Wzd. Wij komen op voor de belangen van zorggebruikers en zetten ons samen in voor de kwaliteit van de zorg.