Oase – Hospice en Thuiszorg

Biedt ondersteuning door opgeleide vrijwilligers bij terminale cliënten thuis of bij bewoners in de terminale fase in het hospice. Zowel in de thuissituatie als in het hospice wordt medische en verpleegkundige hulp verleend. Voor overlegsituaties met alle vrijwilligers vergadert Oase Hospice en Zorg Thuis in de Berchplaets.