BerghsLeven

BerghsLeven is een initiatief van en voor inwoners van Berghem met als doel hulpvragers en hulpaanbieders met elkaar in contact te brengen. Dat kan bijvoorbeeld bij de Berghse Tafel: elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Berchplaets.