Een toekomstbestendige Berchplaets, wie denkt er mee?

Dorpshuis De Berchplaets is achter de schermen volop in beweging. Er zijn bij het project ‘Berchplaets 2.0’, die eind september plaats vond, talloze ideeën naar voren gebracht. De diverse bijeenkomsten hebben uiteindelijk geleid tot 6 speerpunten waarmee het bestuur en de inwoners van Berghem aan de slag kunnen om Dorpshuis de Berchplaets toekomstbestendig te maken. De Berchplaets zoekt nog meer inwoners om mee te denken en mee te helpen om het dorpshuis toekomstbestendig te maken. De verschillende speerpunten worden hieronder per speerpunt toegelicht.

Speerpunt 1: Bekendheid van Dorpshuis de Berchplaets in het dorp; heb je ideeën voor naamsbekendheid van de Berchplaets?

In het kader van Berchplaets 2.0 zijn zes speerpunten geformuleerd. Een daarvan is werken aan de bekendheid van de Berchplaets in het dorp. Hiervoor wordt de werkgroep P.R. gestart onder leiding van bestuurslid Harold Mazen.

Uit de in 2021 gehouden bijeenkomsten komt duidelijk naar voren dat er een prachtig dorpshuis staat voorzien van alle faciliteiten, maar dat nog te weinig inwoners van Berghem het dorpshuis zien als een vanzelfsprekende plek om naar toe te gaan. Natuurlijk zijn er de vaste gebruikers die op regelmatige basis een zaal huren of er binnenlopen om bijvoorbeeld naar de bibliotheek te gaan. Voor de rest blijft het stil in het dorpshuis. Inwoners van de nieuwe wijk De Piekenhoef zijn nu nog (te) weinig betrokken bij het dorpshuis. Het is belangrijk dat ook zij de weg naar De Berchplaets gaan vinden. Het is bovendien belangrijk dat bij alle inwoners bekend is welke activiteiten worden aangeboden en dat de toegang tot deze activiteiten laagdrempelig is voor iedereen.

Wie hebben we daarvoor nodig?
Voor de werkgroep zoeken we creatieve meedenkers die samen willen zorgen voor meer naamsbekendheid van de Berchplaets. Heb je ideeën en wil je hieraan meewerken? Neem dan contact op met Harold Mazen voor meer informatie: haroldmazen@deberchplaets.nl

Speerpunt 2: Dorpshuis de Berchplaets als een uitnodigende plek van Berghem; wil jij meedoen??

De Berchplaets wil graag de functie van huiskamer van het dorp vervullen. Een plek voor en door alle inwoners van het dorp, waar je na je bezoekje aan de bieb of je dansmiddag gezellig blijft nakletsen of gewoon eens binnenloopt voor een kopje koffie of thee.

Op dit moment is van buiten niet goed te zien of er iets gebeurt in het dorpshuis en of het geopend is.  Inwoners lopen niet spontaan binnen. Kun je er ‘zomaar’ terecht voor een kopje koffie en een praatje? De drempel om binnen te lopen is voor velen nu nog te hoog, terwijl je eigenlijk  een plek wil zijn waar verschillende generaties en doelgroepen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Dat geldt zeker ook voor de jeugd.

Het is belangrijk dat Dorpshuis de Berchplaets een meer open karakter krijgt zodat toevallige voorbijgangers sneller even binnenstappen. Dat kun je op verschillende manieren invullen. In het Actieplan zijn al veel suggesties gedaan.

Onder leiding van bestuurslid Erik Spenrath wordt voor dit speerpunt de werkgroep Huiskamer opgestart. Wil jij meedenken hoe we die huiskamerfunctie kunnen invullen? Meld je dan aan via erikspenrath@deberchplaets.nl

     

Speerpunt 3: De Berchplaets als plek voor hulpvragen voor zorg, welzijn en gezondheid; wil jij meedenken??

Het derde speerpunt is de Berchplaets als plek waar laagdrempelige zorg, gezondheid en welzijn wordt geboden en informatie hierover. De werkgroep Positieve Gezondheid gaat hiermee aan de slag. Zoals in iedere gemeenschap zijn er ook in Berghem mensen die kwetsbaar zijn. De Berchplaets kan een functie vervullen in het signaleren en aanpakken van eenzaamheid, stille armoede of hulpvragen op het gebied van zorg en welzijn. Een eerste stap is gezet met de vestiging van de prikpost en Ons Welzijn in de Berchplaets. Samenwerking met andere professionele zorg- en hulporganisaties en maatschappelijke initiatieven zouden een mooie invulling zijn van dit speerpunt.

Wil jij meedenken op welke manier we hulpvragen op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid kunnen invullen? Meld je dan aan bij de werkgroep Positieve Gezondheid via ellenbeenhakker@deberchplaets.nl

Speerpunt 4: Dorpshuis de Berchplaets als een plek voor kenniscentrum! Kun jij iets betekenen?

Het vierde speerpunt is de Berchplaets als een plek waar inwoners van Berghem komen voor het halen, brengen en delen van kennis en informatie. Kenniscentrum dus! Het is belangrijk dat alle inwoners van Berghem zich kunnen blijven ontwikkelen. Door de digitalisering en de steeds complexer wordende samenleving is het belangrijk dat er oog en ruimte is voor alle inwoners van het dorp. Niet iedereen kan meedoen in deze snelle digitale samenleving. Het dorps huis is ook de aangewezen plek waar inwoners kennis kunnen delen. De Berchplaets heeft alle faciliteiten in huis voor het geven van lezingen of cursussen over uiteenlopende onderwerpen.

Wil jij meedenken om het dorpshuis toegankelijk te maken voor het halen, brengen en delen van kennis en informatie? Meld je dan aan bij de werkgroep kenniscentrum via ellenbeenhakker@deberchplaets.nl

Speerpunt 5: Dorpshuis de Berchplaets als plek die de jeugd uit het dorp aanspreekt; heb je ideeën en wil je hieraan meewerken?

De jeugd van Berghem blijft nu nog teveel weg uit het dorpshuis. Voor hen is het dorpshuis op dit moment geen laagdrempelige plek om naar toe te gaan. Om jongeren te trekken is het belangrijk dat er activiteiten voor en door hen georganiseerd worden die hen aanspreken. Het is goed om de activiteiten voor jongeren tegen het licht te houden. Voor welke activiteiten lopen zij ‘warm’? Wat kunnen we hen bieden? En door wie?

Heb je ideeën en wil je hieraan meewerken? Neem dan contact op met Petra Manders voor meer informatie: Petramanders@deberchplaets.nl

Speerpunt 6: Dorpshuis de Berchplaets als een vanzelfsprekende plek waar je heen gaat voor activiteiten; Heb je leuke en creatieve ideeën?

Op dit moment biedt Dorpshuis de Berchplaets ruimte aan tal van maatschappelijke, sportieve, recreatieve en culturele activiteiten, die worden georganiseerd door verenigingen en organisaties uit het dorp.

Het is daarom essentieel dat er actief gezocht wordt naar vernieuwende activiteiten en combinaties van bestaande activiteiten. Behalve het onderdak bieden aan verenigingen, kan dorpshuis de Berchplaets ook zelf activiteiten initiëren en organiseren of stimuleren dat ze worden georganiseerd. Te denken aan liefst activiteiten die ook andere doelgroepen (jongeren, volwassenen 30+, kidsactiviteiten, mensen met dementie, ouderen, bewoners van De Piekenhoef) binnen de muren van het dorpshuis brengt.

Heb je leuke ideeën? Ben je goed in creatieve oplossingen bedenken voor diverse activiteiten? Neem dan contact op met Henriëtte van Wijchen voor meer informatie: henriettevanwijchen@deberchplaets.nl