Denk op 28 september mee over de Berchplaets 2.0!

Op de belanghebbende-bijeenkomst Berchplaets 2.0 was op 24 juni jl. goed te merken dat zoveel dorpsgenoten vanuit hun vereniging/organisatie willen meedenken over de toekomst van ons dorpshuis. Inmiddels zijn alle suggesties, ideeën en aanbevelingen verwerkt. Het was veel en zeker niet alles is te realiseren, wel is er een lijn uit op te maken. Madelon van Duren, begeleidster vanuit Het PON/Telon, heeft dit vertaald naar 5 thema’s:

– Opleiding& informatie
– Welzijn, zorg & gezondheid
– Betrekken en betrokken blijven bij De Berchplaets
– Ontmoeten & verbinden
– De Berchplaets als plek om activiteiten te organiseren

In een brede dorpsbijeenkomst op 28 september a.s. wil de Berchplaets deze thema’s met betrokken dorpsgenoten bespreken. Dit gebeurt aan de hand van een spel: de veerkrachtdialoog. Deelnemers kiezen bij binnenkomst zelf het thema waarover zij willen meedenken. De Berchplaets vindt het heel belangrijk om te weten wat er binnen de Berghemse gemeenschap leeft, waaraan behoefte is en op welke manier de Berchplaets hierop kan inspelen.

Het begin is gemaakt tijdens de brainstormsessie. In de dorpsbijeenkomst op 28 september gaat de werkgroep Berchplaets daar dieper op in. Noteer 28 september alvast in je agenda! Het zou heel fijn zijn als je mensen in je omgeving vertelt over deze dorpsbijeenkomst en meeneemt naar de Berchplaets.

De werkgroep Berchplaets hoopt dat er op 28 september grote getale Berghemnaren aanwezig zullen zijn!