pagina banner

De Berchplaets
Algemeen

Algemene informatie.

Met het in gebruik nemen van de nieuwbouw van De Berchplaets in augustus 2013 komt een voorziening beschikbaar, die een ontmoetingsplek is voor alle inwoners van Berghem. Het biedt onderdak aan een groot aantal bestaande dorpsfuncties, zoals het Tonpraote Festijn, carnaval, de Bergse Kwis, de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad, de toneeluitvoeringen van Amicitia en diverse ouderenactiviteiten. Het gebouw biedt aan de verenigingen perspectief, zodat ze kunnen werken aan nieuwe activiteiten om bij de tijd te blijven en zo hun ledenaantal te laten groeien.

Een bijzondere functie voor dit gebouw is die van overdekt dorpsplein. Als centrale ontmoetingsplek voor alle inwoners met een uitstekend horecagedeelte is het een belangrijke faciliteit, waar niet alleen de leden van de verenigingen van zullen profiteren. Uit deze ontmoeting kunnen nieuwe initiatieven en activiteiten ontstaan. De inwoners uit alle delen van Berghem, ook uit de nieuwe wijken Piekenhoef en ’t Reut, kunnen elkaar nu nog beter weten te vinden. De band tussen de wijken wordt versterkt, en daarmee het ‘wij-gevoel’ van alle inwoners van de vroegere gemeente Berghem.

Naast de traditionele activiteiten is het denkbaar dat het dorpshuis benut wordt als uitvalsbasis voor lokale initiatieven. Zo kunnen ook lokale initiatiefnemers/ondernemers gebruik maken van verschillende ruimtes voor het geven van workshops en cursussen.