Cocaine Anonymous

Een kopje koffie met een vrijwilliger van Cocaine Anonymous.

De Berchplaets is een thuis voor veel Bergse verenigingen en maatschappelijke organisaties. Zo ook voor C. A. oftewel Cocaine Anonymous. We spraken met de organisator en lid van de C.A. in Berghem. C.A. is een groep vrijwilligers die samen komen om ervaringen te delen en kracht te putten voor het overwinnen van een verslaving. Iedereen die het verlangen heeft te stoppen met een verslaving is welkom waarbij de vorm van verslaving niet uitmaakt.

Twaalf tradities en Twaalf stappen

C.A. is in de jaren ’80 ontstaan in Los Angeles,  waar een groep mensen met een cocaïne verslaving een alternatief zochten voor AA (Alcohol Anonymous). Inmiddels uitgegroeid naar een wereldwijde organisatie waar mensen met een verslaving in welke vorm dan ook terecht kunnen.  Dat A.A. inspirator is voor C.A. zie je terug in de ‘twaalf tradities van Cocaine Anonymous‘ en de ‘twaalf Stappen van Cocaine Anonymous’.  Deze basis regels zijn grotendeels overgenomen, met toestemming, van A.A. . Behalve dat de uitganspunten dezelfde zijn opereren deze organisaties volkomen zelfstandig van elkaar.

De meetings op vrijdagavond

De C.A. organisatie wordt gedragen door vrijwilligers, in Nederland zijn er in meer dan 50 plaatsen één of meerdere groepen actief. De groep in de Berchplaets komt wekelijks bijeen en wisselt aan de hand van teksten en eigen ervaringen uit. Het besef dat je door elkaars ervaringen elkaar van de verslaving af kunt houden en er voor elkaar kunt zijn, is de kracht van de meetings en van het feit dat men er heel graag blijft komen. Daarnaast kun je waardevolle informatie over verslaving krijgen waardoor je inzicht krijgt in de werking van verslaving en wat het bij jou doet.

Positief is dat men niet uitgaat van een belofte om nooit meer te gebruiken maar van de gedachte dat de enige manier om niet te gebruiken is door het 24 uur niet te doen, en dit telkens opnieuw 24 uur aan te pakken. Dan blijkt het te overzien en behapbaar te zijn. Een ander mooi idee is dat je een zogenaamde ‘sponsor’ binnen de groep kunt zoeken die langer clean is. De sponsor kan je dagelijks contact en ondersteuning bieden en jou helpen met het 12 stappenplan.

Wil je meer info over de bijeenkomsten bel met 0655680103 of loop op vrijdag avond binnen. Meer over C.A. in het algemeen kun je vinden via www.ca-holland.org