Berchplaets 2.0, hoe nu verder?

Wat kan de Berchplaets voor Berghem betekenen?

Het afgelopen jaar heeft de Berchplaets meerdere bijeenkomsten gehouden met belanghebbenden en inwoners om beter in beeld te krijgen wat de Bergse gemeenschap verwacht van ons dorpshuis. Waar is behoefte aan? Wat kan de Berchplaets voor Berghem betekenen?

Dankzij de gemeente Oss kregen we hierbij ondersteuning van Het PON/Telos om antwoorden op deze vragen te krijgen. Het project hebben we Berchplaets 2.0 genoemd.

Tot ons grote genoegen heeft een groot aantal inwoners van zich laten horen. De vele ideeën, suggesties en aanbevelingen van deze bijeenkomsten zijn door Madelon van Duren van Het PON/Telos verwerkt in een Actieplan.

Speerpunten

Met de volgende zes speerpunten gaat de Berchplaets aan de slag.

  1. Bekendheid van Dorpshuis de Berchplaets in het dorp (werkgroep PR)
  2. Dorpshuis de Berchplaets als een uitnodigende plek (werkgroep Huiskamer)
  3. Dorpshuis de Berchplaets als een plek waar laagdrempelige zorg, gezondheid en welzijn wordt geboden en informatie hierover (werkgroep Positieve Gezondheid)
  4. Dorpshuis de Berchplaets als een plek waar inwoners van Berghem komen voor het halen, brengen en delen van kennis en informatie (werkgroep Kenniscentrum)
  5. Dorpshuis de Berchplaets als plek die de jeugd uit het dorp aanspreekt (werkgroep Jeugd)
  6. Dorpshuis de Berchplaets als een vanzelfsprekende plek waar je heen gaat voor activiteiten (werkgroep Activiteiten)

   

Ofwel bekend zijn in het dorp, een uitnodigende plek zijn bijvoorbeeld. Maar ook: een laagdrempelige plek zijn voor zorg, welzijn, gezondheid en initiatieven van dorpsbewoners. Een plek zijn waar je informatie en kennis kunt halen en brengen. En een plek zijn die de jeugd aanspreekt. En een centraal ontmoetings- en activiteitencentrum zijn waar iedereen vanzelfsprekend naartoe komt.

De zes speerpunten zijn samenvattingen van alle reacties, suggesties en opmerkingen die in de bijeenkomsten naar voren zijn gekomen. De volgende stap is nu om per speerpunt met een werkgroep aan de slag te gaan. Het bestuur vindt het heel belangrijk dat de werkgroepen bestaan uit mensen die specifiek over dat onderwerp willen meedenken.

Interesse om deel te nemen aan een van de werkgroepen? Stuur een mail naar ellenbeenhakker@deberchplaets.nl