BERGHEM – Tijdens de kerstbijeenkomst met de vrijwilligers werd Gerard Broers bedankt voor zijn inzet voor Dorpshuis de Berchplaets in Berghem.
Broers heeft zich vanaf 2007 als voorzitter onvermoeibaar ingezet voor de totstandkoming van de nieuwe Berchplaets.
Eerder dit jaar besloot hij met ingang van 1 november zijn functie als voorzitter neer te leggen en te stoppen in het bestuur van de Berchplaets.

Gerard Broers 01 Gerard Broers 02

 Conflicterende belangen

Broers voorzag dat hij als voorzitter van de Berchplaets en als gemeenteraadslid mogelijk in situaties zou komen waarin hij conflicterende belangen moest verdedigen. Om die reden besloot hij te stoppen met de Berchplaets.
Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst werd Broers door waarnemend voorzitter Wim Derks en bestuurslid Gerard van der Zijden bedankt voor het vele werk dat hij heeft gedaan voor de Berchplaets. Van der Zijden gaf in een persoonlijke speech een samenvatting van de periode 2007 tot 2015.
Vanaf het plan voor de nieuwbouw, de vele bouwvergaderingen, overleg met gemeente, architect, aannemer tot aan de daadwerkelijke realisatie van het gebouw en de ingebruikname van het pand in 2013.
Hoewel Broers niet veel ruchtbaarheid aan zijn afscheid wilde geven, vond hij het bedankje te midden van de vrijwilligers passend voor zijn functioneren en bedankte hij de aanwezigen voor hun steun.