Nieuws

Stichting de nieuwe Berchplaets en fam. Van Dijk verlengen hun samenwerking en ondertekenen nieuw contract!!

Met de opening van de nieuwe Berchplaets in 2013 was er ook sprake van een nieuw contract tussen de Stichting en de fam. Van Dijk ten aanzien van de barexploitatie van de Berchplaets. 
Omdat sprake was van een nieuwe situatie voor alle partijen, is toen besloten tot een 2 jarig contract om vervolgens op basis van de ervaringen tot een eventueel vervolg te komen. 
Op basis van die ervaringen is afgelopen voorjaar gestart met de gesprekken tussen de Stichting en de fam. Van Dijk over de stand van zaken en de toekomst met elkaar. Met de conclusie dat er zeker een tijd van gewenning aan de orde was, maar wel altijd sprake van afstemming en samenwerking, is op constructieve wijze gesproken over de toekomst en verdere samenwerking met elkaar. 
Hieruit is een nieuw contract voortgekomen dat door beide partijen is ondertekent. 
De Stichting heeft er alle vertrouwen in dat hiermee een verdere vruchtbare samenwerking is geborgd en het dorpshuis te Berghem ook de komende jaren is verzekerd van een solide en gedreven barexploitatie.  

Lees meer...

Ook Dorpshuis de Berchplaets was vertegenwoordigd op Berghem Bruist op 27 september jl.
We hebben veel positieve reacties gehad op ons programma voor 2015-2016. De Berchplaets heeft op Berghem Bruist een prijsvraag uitgeschreven.
Hoe vaak lees je op het aangeplakte programma de woorden “de Berchplaets  en Berghem”. Het goede antwoord was 11 keer.
Uit alle goede inzendingen is een winnaar getrokken. De gelukkige is Marianne v.d. Broek.
Zij heeft twee kaartjes voor de brabantse avond met Lya de Haas en Hennie Korsten gekozen. 
We complimenteren de organisatie met een geweldige dag!


berghem bruist01

Samen met het gemeenschapsblad Trefpunt wordt vanaf 2 oktober de nieuwe kwartaalfolder van Dorpshuis de Berchplaets verspreid.

In dit programma zijn alle activiteiten opgenomen die in de Berchplaets worden gehouden én openbaar zijn.
Dus zowel georganiseerd door de activiteitencommissie Berchplaets als door verenigingen uit Berghem.

Mocht u de brochure niet hebben ontvangen, is deze af te halen in de Berchplaets.

Vanaf 24 augustus loopt Wouter Wijgers stage bij de Berchplaets.
Hij is 3dejaars student aan de opleiding Marketing en Communicatie.
Wouter zal naast het ondersteunen van locatiemanager Maria van der Heijden met de dagelijkse gang van zaken, onderzoek doen naar de bezettingsgraad van de zalen en vergaderruimtes in de Berchplaets.
In zijn eindrapportage zal hij zijn conclusies en aanbevelingen aanbieden.
Wouter loopt dagelijks stage bij de Berchplaets tot en met januari 2016.

Wij wensen Wouter veel succes tijdens deze periode!

Toegangskaarten voor de voorstellingen in de Berchplaets zijn te reserveren via onze site www.deberchplaets.nl.
Betaling via ideal is sinds dit seizoen eveneens mogelijk! 

Ideal