Het toekomstig beheer van de nieuwe Berchplaets is een verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting de Nieuwe Berchplaets. De bedoeling is dat straks een beheerder /lokatiemanager in dienst van de stichting het dagelijkse reilen en zeilen in het gebouw organiseert. Voor alle vragen, het organiseren van activiteiten en verdere afspraken over het gebruik van het gebouw kunt u bij haar terecht. Ook is de stichting en dus de beheerder verantwoordelijk voor de reservering van ruimten in het gebouw. Voor al uw reserveringen van een ruimte en organiseren van activiteiten vanaf juni 2013 dient u contact op te nemen met de locatiemanager. De contactgegevens zijn te vinden op de website www.deberchplaets.nl. Ook overige informatie over de nieuwe Berchplaets zal daarop worden geplaatst. Wij heten u graag van harte welkom als gast of als nieuwe huurder!!

Er is door de bouwers van Wijnen hard gewerkt, op 9 april werd de eerste schep zand verzet en nu al mocht wethouder Jan van Loon de knoppen van de lift bedienen om de Nederlandse driekleur naar het hoogste punt van de bouw te dirigeren. Na het overhandigen van de enveloppen voor het gebruikelijke 'pannenbier' konden de genodigden de bouw bezichtigen. Daarna werd de feestelijke bijeenkomst verplaatst naar de oude Berchplaets om een hapje en drankje te nuttigen.

huurcontractDinsdag 15 mei 2012 is onder flinke belangstelling van diverse gebruikers van dorpshuis de Berchplaets opnieuw een belangrijke huurovereenkomst met een gebruiker voor het nieuwe dorpshuis getekend. Was het in 2011 TV Berghem waarmee een overeenkomst werd getekend, nu plaatste namens Bibliotheek Maasland, directeur G. van Creij haar handtekening onder een overeenkomst met de Beheerstichting. Op deze avond waarvoor alle gebruikers waren uitgenodigd werd informatie verstrekt over de stand van zaken van het nieuwe gebouw.
De ingebruikname is volgens planning voorzien in mei 2013, waarna de officiële opening in september zal plaatsvinden. In de aankomende tijd zullen de gebruikers nog een aantal malen worden geïnformeerd en zal na de zomer een bezoek worden gebracht aan de bouw zelf.

In maart is Wijnen Bouwgroep in opdracht van gemeente Oss gestart met de bouw van het nieuwe dorpshuis De Berchplaets in Berghem. Op donderdag 5 april 2012 om 15.00 uur onderstreept wethouder Jan van Loon, samen met Gerard Broers, voorzitter van beheerstichting De Berchplaets, deze mijlpaal door het verrichten van de officiële eerste bouwhandeling. Dit gebeurt op het bouwterrein aan de Sportstraat 3 in Berghem. Deze bijeenkomst sluiten we af met een toost op de samenwerking en aanpak in dit project. Uw redactie is van harte uitgenodigd.

Lees meer...

phoca thumb l IMG 3151Op maandag 23 januari 2012 zijn de eerste werkzaamheden gestart voor het werkklaar maken van het bouwterrein voor de nieuw Berchplaets. Daarvoor is nodig dat de Meerzaal van de huidige Berchplaets en het Scoutinggebouw De Ruimte worden gesloopt. Door Aannemer W. v.d. Camp en Zn. , onlangs gevestigd aan Randmeer 18 te Oss, die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, zijn de eerste bouwhekken geplaatst om het terrein af te zetten.

phoca thumb l IMG 0195Dinsdagavond 29 november 2011 hebben de inwoners van Berghem in de Berchplaets de plannen voor de bouw van de nieuwe Berchplaets kunnen bekijken.
De gemeente, dorpsraad, architect en bouwer gaven een presentatie van de stand van zaken tot nu toe. 
Eind dit jaar moeten de vergunningen rond zijn.
In januari 2012 worden er wat zaken gesloopt, voordat er met de bouw van de Nieuwe Berchplaets na carnaval wordt gestart.

5ontwerpenTijdens de bijeenkomst van de gunningscommissie op 21 oktober zijn door betrokken beoordelaars de vijf ingediende ontwerpen gewikt en gewogen.

De unanieme uitkomst daarvan is vervolgens voorgelegd aan de Stuurgroep op 31 oktober.

phoca thumb l img 9889Op 24 november 2011 is tussen de gemeente Oss en de firma Wijnen Bouw Schijndel BV, vertegenwoordigd door respectievelijk wethouder Jan van Loon en directeur de heer Tijmen van Steenis het DBM contract ondertekend voor de bouw van de nieuwe Berchplaets. Plaats van handeling was de nieuwe bouwlokatie aan de Sportstraat. 

In het kader van een algehele toelichting vanuit gemeente/Dorpsraad over de ontwikkelingen rondom het Centrumplan voor Berghem, is er ook door Wim Derks van de beheerstichting van de Berchplaets een presentatie gegeven. In het kort werd de laatste stand van zaken gemeld.

Hier treft u de inhoud van de getoonde informatie aan.
Vooral de planning laat zien dat daadwerkelijke realisatie in het voorjaar van 2012 gaat starten.

phoca thumb l IMG 8569Eindelijk is het zover!! Afgelopen donderdag 19 mei en vrijdag 20 mei werden de eerste werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe dorpshuis de Berchplaets zichtbaar.

Het grondbedrijf Fugro te Leidschendam heeft grondonderzoek gedaan op de nieuwe bouwlocatie. En natuurlijk was onze fotograaf (Bert Akkermans) ter plaatse om dit vast te leggen.